1 855 907-9391

INTERNATIONAL
DRINKING WATER
FOUNTAINS

Contáctenos

Ontario

60 Bristol Rd. E, unit 8,
Mississauga (Toronto)
Ontario L4Z 3K8
(416) 907-9391

841 Sydney Street
Cornwall
Ontario K6H 7L2
(613) 707-9127

1568 Merivale Road,
Ottawa
Ontario K2G 5Y7
(613) 909-2828

427 Princess Street
Kingston
Ontario K7L 5S9
(613) 777-8525

QUEBEC

Montreal: (514) 448-1884

NOVA SCOTIA

Halifax: (902) 812-7742

ALBERTA

Edmonton: (587) 323-0202

UNITED STATES

Florida: (786) 522-0778
New York: (917) 460-4955
Philadelphia: (215) 909-9703
Toll free: 1 855-907-9391

FAX

1 877-623-8786